Start Wspólnoty Domowy Kościół
Domowy Kościół PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 04 kwietnia 2010 09:52

domowy kościółWiele jest na świecie ruchów, które pomagają rodzinom odnawiać się mocą Słowa Bożego i ewangelicznej miłości. Również w Polsce rozwija się od ponad trzydziestu lat małżeńsko – rodzinny ruch świeckich w Kościele, który łączy w sobie charyzmaty dwóch ruchów: Ruchu Światło – Życie, będącym jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre Dame ( Wspólnoty Matki Najświętszej), powstałego we Francji.


Z historii …

Ruch Domowy Kościół – rodzinna gałąź ruchu Światło – Życie stanowi owoc poszukiwań Założyciela – ks. Franciszka Blachnickiego formacji dla chrześcijan, realizujących swe powołanie w małżeństwie. Gdy rozrosły się oazy dla dzieci i młodzieży ks. Franciszek szybko odkrył naglącą potrzebę opracowania takiej formacji, która co do formy, treści i duchowości odpowiadałaby potrzebom i możliwościom rodzin. Po spotkaniu się z ruchem Equipes Notre Dame Założyciel odkrył zbieżność celów i metod. Tam spotkał to, co można nazwać „duchowością małżeńską”. Wykorzystał zatem to doświadczenie przeszczepiając je i dostosowując do gruntu polskiego. W tłumaczeniu materiałów z języka francuskiego pomagała mu siostra Jadwiga Skudro RSCJ, która później, na polecenie ks. Blachnickiego, zakładała pierwsze kręgi rodzin w Polsce i prowadziła przez długi okres rekolekcje oazowe dla rodzin w Krościenku oraz redagowała z Założycielem „List do wspólnot rodzinnych Domowy Kościół”. W 1973r. po raz pierwszy w Krościenku przeżyły swe 15 – dniowe rekolekcje małżeństwa bez dzieci oraz rodziny z małymi dziećmi. Od tego czasu liczne małżeństwa zaangażowały się w Domowy Kościół.

 

Znak Ruchu.

Znakiem Domowego Kościoła, tak jak Ruchu światło – Życie, są dwa greckie słowa: „ΦΩΣ” ( FOS – światło) i „ΖΏΗ” (DZOE – życie) wpisane w znak krzyża oraz formuła „ Światło – Życie”, oznaczające światło dane od Boga i wprowadzone w życie każdego chrześcijanina, czyli świadectwo chrześcijańskiego życia ( na podstawie dokumentu przyjętego przez II Kongregację Diakonii Ruchu Światło – Życie w dniu 4 maja 2002r.)

 

Specyfika Ruchu.

Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do bycia bliżej Boga w jedności ze współmałżonkiem. Jest ruchem który chce pomóc małżeństwom trwającym w sakramentalnym związku w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim. Pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie.

Charyzmatem tego ruchu rodzin jest to, że swoją troskę o rodzinę kieruje najpierw ku parze małżeńskiej – rodzicom, nie ku całej rodzinie. Wychodzi bowiem z założenia, że tylko rodzice złączeni miłością między sobą i razem z Bogiem mogą dobrze wychować dzieci, tworzyć ze swych rodzin Domowe Kościoły. Tym samym zostają uzdolnieni do oddziaływania na zewnątrz przez osobisty przykład i ewangelizację, do niesienia pomocy indywidualnie, czy też w sposób bardziej zorganizowany, głównie na terenie parafii.
Ruch ten dąży do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez wdrażanie do:

 • życia Słowem Bożym, aby ono stawało się słowem życia,
 • życia modlitwą, jako osobistego spotkania z Chrystusem, swoim Zbawicielem,
 • stałego życia sakramentalnego, zwłaszcza eucharystycznego,
 • dawania świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem wobec innych ludzi, postawy służby we wspólnocie Kościoła, według otrzymanych darów.

Zadaniami Domowego Kościoła, wynikającymi z przynależności do Ruchu Światło – Życie są:  kształtowanie swoich członków w duchu formuły jedności ,, Światło – Życie’’, doprowadzenie ich do przyjęcia Chrystusa jako osobistego Pana i Zbawiciela (idea Nowego Człowieka), pełne i odpowiedzialne uczestnictwo w życiu Kościoła lokalnego (idea Nowej Wspólnoty), budowanie i propagowanie kultury opartej na zasadach chrześcijańskich (idea Nowej Kultury), służba na rzecz moralnej odnowy narodu (Krucjata Wyzwolenia Człowieka, troska o obronę każdego poczętego życia, itd.).

Budowaniu jedności w małżeństwie  i rodzinie służą następujące elementy formacyjne – zobowiązania, dary:

 • Codzienna modlitwa osobista (namiot spotkania),
 • Regularne spotkanie ze słowem Bożym,
 • Codzienna modlitwa małżeńska,
 • Codzienna modlitwa rodzinna,
 • Comiesięczny dialog małżeński,
 • Reguła życia ( systematyczna praca nad sobą),
 • Uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych.

Dzięki wprowadzeniu tych elementów w codzienne życie małżonków następuje indywidualne zbliżenie się ich do Boga i samych siebie. Praca nad sobą polega więc przede wszystkim na wdrażaniu tych darów w codzienne życie małżeństwa i rodziny. Co miesiąc małżeństwa danego kręgu ( od 4 do 7 małżeństw) spotykają się, aby sobie wzajemnie pomagać w dążeniu do Chrystusa, jak równi równym.

Spotkanie miesięczne kręgu zaczyna się herbatką, podczas której małżonkowie dzielą się życiem, swoimi radościami i troskami. Później następuje modlitwa w postaci spotkania ze słowem Bożym i odmówienia tajemnicy różańca. Następnie ma miejsce część formacyjna, czyli dzielenie się w atmosferze modlitwy realizacją zobowiązań, to znaczy osiągnięciami i trudnościami w rozwoju życia duchowego oraz omówienie nowego tematu. Spotkanie takie odbywa się raz w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych małżeństw i nie powinno trwać dłużej niż trzy godziny. Spotkanie prowadzi jedna z par małżeńskich (para animatorska), a nad pracą duchową czuwa obecny na spotkaniu kapłan.

Wszystkich chętnych, którzy chcieliby dołączyć do naszej wspólnoty serdecznie prosimy o kontakt telefoniczny z parą rejonową Domowego Kościoła w Augustowie:

Hanna i Krzysztof Masłowscy tel. 512 087 427

Poprawiony: piątek, 19 października 2012 21:45
 


Main page Contacts Search Contacts Search